Secure payment

Our secure payment

KlockExperten offers Quick easy proven, approved options. Pay manually to our bank account from online bank. Use your order number as a payment reference. Your order will not be shipped Before we see the payment on our account. 

Klockexperten erbjuder snabba enkla beprövade godkända betalnings möjligheter. Betala manuellt till vårt bankkonto från Swedbank, Nordea, Handelsbanken Internetbanken. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens. Din order kommer inte att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.

Eller direkt betalning med VISA MAESTRO och MASTERCARD i betalningstjänsten som kommer från BAMBORA sker debitering av kortet direkt. Det är samma system som det du är van vid i den fysiska butiken.

Using Visa/Mastercard/Bambora

Use direct payment with visa maestro and mastercard in the payment service that comes from Bambora is charged directly with the card. It is them same system as what you are used to physical store.